Wednesday, November 26

sekeng

Aku iki mung sadrema bakul bahu
Wong sekeng kang kepulut ing mobat-mabiting ngaurip
Ing segara nasib,
Uripku kaseret nuli kelelep

Ing astaning pranata kang minulya
Daktitipake uripira
Padatan kang rinacik
Ngupadi suryaning becik

Sangsaya dina binerkahana rahayu
Lir ing nirbaya gesang kang tinatu

(P. Budiningtyas)

Friday, November 7

SONGON NA DI JABU

Adong sada di simalolongmi na mambahen sai tu ho rohangku

sai naeng au haolonmu nian

Adong do sian hatami, ambahen sai taroktok jantungku

Arap rohangki, sai hot pangkilalaan on


Aut sugari ma dibotoho lungun ni ngolungki

dohot na sai lungunan au

Sai arap rohangku adong ro mambaru ngolungki

songon naung binahen mi tu ahu


Huhilala, songon na di jabu

songon na di bona pasogit

mulak tu huta hatubuan


Hubereng ma sian janjela dalan na lungun dohot na ganjang i

hubenge ma ngiung-ngiung bodarina

Alai denggan-denggan do au dison alani ho ito

jala adong hubereng sinar di na holom i


Aut sugari ma diboto ho, tung na arga di tingki on di ahu

nungnga tung mansai leleng hupaima ho

Aut sugari ma dibotoho, sonang ni rohangki dibahen ho

ndang hea hu araphon dihaholongi ho au songoni bagasnaBatak translation of Dawson Creek's OST, Feels Like Home by Chantal Kreviazuk

Wednesday, November 5

Laron

Sumunaring lampu kang cumanthel ing tritisan
Ing wayah dalu sepi yayah sinipi
Pandoming tumuju piyayi kang lelampahan
Kasdu mangentosi ing purwaning ratri

Aku iki bebasan laron kan ndrindil ing mangsa rendeng
Kinayungan petenging bawana dasih
Segaraning ngaurip kang cumantheng
Nyadong berkah lan wilujeng

Sanadyan ora suwe
Mugia dadi sumaraking manah
Tumrap kowe
Lan sedaya titah(P. Budiningtyas)

Tuesday, November 4

perjalanan

marputar
marputar
marputar

so
so
so

kompes ban ku
terpaksa so jolo au sian pardalananki


(P. Budiningtyas)